Felhasználási feltételek

 Kezdőlap / Felhasználási feltételek

A jelen dokumentum szabályozza a Virtual Assistant szoftver Ön által történő használatát, amely szoftver tartalmazza a Virtual Assistant Robot & Consulting LLC. által szolgáltatott számítógépes alkalmazást, kapcsolódó médiaanyagokat, nyomtatott anyagokat és „online” vagy elektronikus dokumentációt (a továbbiakban „szoftvertermékek”). A szoftvertermékek kizárólagos tulajdonosa a Virtual Assistant Robot & Consulting LLC. tulajdonosa. Ön a szoftvertermékek használatára akkor jogosult, ha a Virtual Assistant Robot & Consulting LLC. bármelyik képviselete és Ön között szerződés jön létre, valamint Ön elfogadja és hozzájárul az alábbi általános szerződési feltételekhez, amelyek megváltoztatására, átalakítására és módosítására Önnek nincs jogosultsága.


1. MEGHATÁROZÁSOK

1.1 Kliens szoftver

Az a szoftver, amely lehetővé teszi, hogy egy eszköz hozzáférhessen vagy használhassa a szerver szoftver által nyújtott szolgáltatásokat, vagy alkalmazásokat.


1.2 Eszköz

Minden számítógép, munkaállomás, terminál, kézi PC, személyhívó, telefon, PDA, smartphone, vagy más elektronikus eszköz.


1.3 Szerver szoftver

Az a szoftver, amely szolgáltatásokat vagy alkalmazásokat nyújt a szerveren és/vagy szerverként működő számítógépen.


2. SZOFTVER TERMÉKEK TULAJDONJOGA

A szoftver termékekre (valamint azok alkotó elemeire, ideérve a teljesség igénye nélkül a SZOFTVER TERMÉKEKBE foglalt képet, fényképet, animációt, videót, hangfelvételt, zenét, szöveget) vonatkozó minden jogcím és szellemi tulajdonjog a Virtual Assistant Robot & Consulting LLC. tulajdonosát illeti meg. A szoftvertermékek a szerzői jogról szóló jogszabályok, nemzetközi szerződések, valamint más szellemi tulajdonjogra vonatkozó jogszabályok és szerződések védelme alatt állnak. A szoftvertermékek Ön által történő birtoklása, hozzáférése vagy használata nem keletkeztet tulajdonjogot az Ön részére a szoftvertermékek vagy bármely más szellemi tulajdonjog vonatkoztatásában.


3. A KLIENS SZOFTVER HASZNÁLATA

Ön kizárólag a használati útmutató rendelkezéseinek megfelelően, valamint kizárólag a Virtual Assistant Robot & Consulting LLC. által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben jogosult az Ön weblapjára beillesztett Virtual Assistant alkalmazást használni.


4. MÁSOLATOK

Ön nem jogosult a szoftvertermékről másolatot készíteni. A Virtual Assistant Robot & Consulting LLC. bármely képviseletével kötött megállapodás megszűnésével vagy megszüntetésével, vagy a Virtual Assistant Robot & Consulting LLC. magyarországi képviseletének felmondásával Ön köteles törölni vagy megsemmisíteni minden kliens szoftvert, „redisztributív” és/vagy szoftverfejlesztői („SDK”) szoftverkódot. Ön nem jogosult másolatot készíteni a szoftvertermékekre vonatkozó nyomtatott anyagokról.


5. BÉRBEADÁS TILALMA

Ön nem jogosult a szoftvertermékeket bármely harmadik személy részére bérbe, lízingbe, kölcsönbe, zálogba adni vagy közvetlenül, illetve közvetve átruházni, vagy terjeszteni, továbbá nem engedi harmadik személy részére a szoftvertermékekhez való hozzáférést és/vagy azok használatát.


6. MEGSZÜNTETÉS

A Virtual Assistant Robot & Consulting LLC. bármely képviselete minden egyéb jogkövetkezmény alkalmazása mellett jogosult megszüntetni az Ön szoftvertermékekre vonatkozó felhasználási jogát, amennyiben a jelen általános szerződési feltételek bármely pontját megszegi. Felmondás vagy megszűnés esetén Ön köteles a szoftvertermékekhez való hozzáférését illetve azok használatát abbahagyni, továbbá a szoftvertermékek minden másolatát és azok minden alkotóelemét megsemmisíteni. Felfüggesztés illetve megszüntetés esetén a szolgáltató az előfizetői díj részben vagy egészben való visszafizetésére nem kötelezhető.


7. FELELŐSSÉG A SZERZŐDÉSSZEGÉSÉRT

A Virtual Assistant Robot & Consulting LLC. felé fennálló kötelezettségei mellett Ön elfogadja, hogy a jelen általános szerződési feltételek megsértéséért felelősséggel tartozik. A Virtual Asistant Robot & Consulting LLC. bármely képviselete eljárhat az illetékes hatóságoknál.


8. TECHNIKAI PROBLÉMÁK

Rajtunk kívülálló okok miatt bekövetkező szerverleállás, valamint ezzel összefüggésben a szolgáltatás akadozása, részleges használhatósága miatt a Virtual Assistant Robot & Consulting LLC. felelősségre nem vonható, díjvisszafizetésre nem kötelezhető, jogi út kizárva.

Virtual Assistant © 2013-2019
  • Elfogadott fizetőeszközök